Mkprojekt

Mkprojekt

Kontakt

 

Mikael Karlsson

070 589 79 67

mk@mkprojekt.se

Mikael Karlsson heter jag och arbetar som kontrollansvarig. Kontakta gärna mig för en förutsättningslös diskussion om erat byggprojekt.

Plan och bygglagen säger.(PBL)

När du ska bygga, riva eller utföra markåtgärder måste du oftast anlita en kontrollansvarig (KA). Det är du som är byggherre som anger förslag till KA i ansökan.

Den kontrollansvarige ska bland annat hjälpa dig att ta fram ett förslag till kontrollplan och se till att den och

de bestämmelser och villkor som gäller följs. Kontrollansvarig ska även vara med på tekniska samråd, besiktningar, kontroller och vid byggnadsnämndens

arbetsplatsbesök på ditt bygge. Vid enklare åtgärder behöver du ingen kontrollansvarig

Företagets hemsida >>

08-710 15 00

info@husmassan.se

Husmässan 1 145 63 Norsborg

© 2015 Husmässan i Stockholm AB